Limnimetrie / Hydrologie / Hoogwaterdetectie
Limnimetrie / Hydrologie / Hoogwaterdetectie

Limnimetrie staat voor de bepaling van de waterhoogte in een waterloop of een meer. HEMMIS biedt totaaloplossingen om de metingen te automatiseren, de gemeten waarden op te slaan en door te sturen naar een centrale eenheid of server.

Inzake metingen worden voornamelijk radars of hydrostatische druksondes ingezet. De datacommunicatie evolueert permanent mee met de technologie en gebeurt momenteel voornamelijk via GPRS.

Naast de niveaumetingen kan HEMMIS ook oplossingen voorstellen voor bvb. het meten van de neerslag, de waterkwaliteit, debieten, ...

Tenslotte kan Hemmis apparatuur aanbieden voor het uitvoeren van peilingen of deze zelfs voor u uitvoeren.

Debietmetingen
Debietmeting

Hemmis biedt oplossingen voor debietmetingen in oppervlaktewateren, open en gesloten kanalen en rioleringen.

In waterlopen en open kanalen wordt ofwel akoestisch gemeten op basis van het Doppler principe (SLD) ofwel ultrasoon (Sonicflow).

Bij metingen in riolen wordt geopteerd voor een contactloze snelheidsmeting via radar in combinatie met een ultrasone hoogte meting (Flo-Dar).

In gesloten kanalen wordt de snelheid en de vloeistofhoogte elektromagnetisch gemeten (Flo-Tote).

Naast de apparatuur voor volautomatische metingen levert Hemmis ook instrumenten voor het bepalen van de sectie van een waterloop. Dit kan door manueel puntmetingen uit te voeren (MF pro) of door een catamaran met een meetinstrument (Qliner) over de dwarssectie te trekken.

Piëzometrie
PIËZOMETRIE

De piëzometrie volgt de ondergrondse waterlagen op. Het betreft voornamelijk de waterstand. Ook hiervoor biedt HEMMIS specifieke oplossingen aan die perfect voldoen aan de noden en beperkingen op het terrein.

In deze discipline gebeurt de meting voornamelijk met behulp van hydrostatische druksondes of vlotters. Ook voor deze metingen kan afstandsuitlezing voorzien worden.

Naast de niveaumetingen biedt HEMMIS ook apparatuur aan voor manuele niveaumetingen, multi-parametersondes voor de bepaling van de waterkwaliteit, ...

Meteorologie
Pluvio

Inzake meteorologie biedt HEMMIS oplossingen die bruikbaar zijn voor hydrologische meetnetten, toepassingen in de landbouw, metingen ten behoeve van de industrie, ...

Hierbij worden bvb. neerslag, temperatuur, atmosferische druk, zonnestraling, vochtigheid, ... gemeten.